Κέντρο Πληροφόρησης

Κοινωνία της Πληροφορίας

Η ΔΚΒ Γρεβενών, έχει με ιδιαίτερη σπουδή υποβάλει την πρόταση για ένταξη της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" στο Μέτρο 1.1 "Εξοπλισμός και Δικτύωση σ' όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης" στην κατηγορία πράξεων "Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης" τον Οκτώβριο του2002 και ανέλαβε το έργο "Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης" το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το ΕΠΤΑ.
Έτσι μετά την ένταξη και έγκριση του έργου, διαμορφώθηκε ο χώρος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IFLA και του ΥΠΕΠΘ. Έγινε επιλογή και προμήθεια επίπλων, προμήθεια 11 Η/Υ με πρόσβαση στο INTERNET και σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (DSL), 2 εκτυπωτών, ενός inject και ενός laser, ενός scanner υψηλής ευκρίνειας καθώς επίσης και αγορά ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού ποικίλου ενδιαφέροντος.
Με την έναρξη του Κέντρου Πληροφόρησης θα γίνει παράλληλη προβολή και γνωστοποίηση των δράσεων του Κέντρου.
Πρόκειται λοιπόν για ένα χώρο, στον οποίο μπορούν όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης , να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες αναζητούν. 
Παράλληλα με την λειτουργία του Κέντρου αυξάνονται και αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προς το κοινό στον τομέα της πληροφόρησης. Συμβάλλει δε στην εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα., στην ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην κοινωνία της πληροφορίας, στην εκπαίδευση και άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο. Στην εξοικείωση επίσης με τις νέες τεχνολογίες και στην ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η ώρες λειτουργίας του Κέντρου Πλήροφόρησης είναι ίδιες με το ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης : 8.30 π.μ. - 6.30 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή .