Προσωπικό

Εφορευτικό Συμβούλιο
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από ένα πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείαςύστερα από πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει τριετή θητεία..

Το συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Μόνιμοι Υπάλληλοι

Ζαγκανίκας Σίμος, Προϊστάμενος

Κοπάνου Γεωργία, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ

Ταρλατζή Θεολογία, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ

Χασπερίδης Σταύρος, ΔΕ Οδηγών

Ασλανίδου Νέλλη, καθαρίστρια


Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί 
Στη Βιβλιοθήκη απασχολείτε  ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός, από την Β/θμια Εκπαίδευση 

Ευαγγελία Προύφα, ΠΕ 0100